Platba za tábory a akce

 • podklady k platbě obdržíte v potvrzovacím emailu při přihlášení dítěte na tábor či akci včetně čísla účtu a variabilního symbolu 
 • doplatek za jarní tábor - termín úhrady - 15. 1.
 • doplatek všech letních táborů - termín úhrady - do 1. 6. 
 • platbu za víkendovou akci a příměstský tábor je nutno uhradit najednou

Storno podmínky

LETNÍ TÁBOR, RODINNÝ TÁBOR

 • v případě, že za své přihlášené dítě seženete náhradníka, je storno poplatek 100 Kč
 • zrušení přihlášky od 15ti dnů a více od zahájení akce je storno poplatek roven výši zaplacené zálohy
 • zrušení přihlášky 14 - 3 dny před akcí je storno poplatek 70% z celkové částky za tábor
 • zrušení přihlášky 2 a méně dnů před akcí - je storno poplatek 90% z celkové částky za tábor
 • při onemocnění dítěte v průběhu tábora a nutnosti jeho odjezdu je vratka rovna částce za neodebranou stravu

JARNÍ TÁBOR

 • v případě, že za své přihlášené dítě seženete náhradníka, je storno poplatek 100 Kč
 • zrušení přihlášky od 15ti dnů a více od zahájení akce je storno poplatek roven částce 1 500 Kč
 • zrušení přihlášky 14 - 3 dny před akcí je storno poplatek 70% z celkové ceny za tábor
 • zrušení přihlášky 2 a méně dnů před akcí - je storno poplatek 90% z celkové ceny za tábor
 • při onemocnění dítěte v průběhu tábora a nutnosti jeho odjezdu se peníze nevrací

VÍKENDOVÉ AKCE, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 • v případě, že za své přihlášené dítě seženete náhradníka, je storno poplatek 100 Kč
 • zrušení přihlášky od 15ti dnů a více od zahájení akce/tábora je storno poplatek roven částce 500 Kč
 • zrušení přihlášky 14 - 3 dny před akcí je storno poplatek 70% z celkové ceny za akci/tábor
 • zrušení přihlášky 2 a méně dnů před akcí/táborem - je storno poplatek 90% z celkové ceny za akci/tábor
 • při onemocnění dítěte v průběhu akce/tábora a nutnosti jeho odjezdu z akce se peníze nevrací

TÁBORY 2020 (pobytové i příměstské)

 • V případě výskytu infekce COVID-19 v průběhu tábora jsou neprodleně všichni rodiče informováni o nutnosti vyzvednout své dítě.
 • V případě výskytu infekce COVID-19 u některého z účastníků tábora je turnus okamžitě zrušen – bez náhrady.