Kdo přežije apokalypsu na Monínci?

4. - 11. 7 2020

Pojeďte na náš akční zážitkový tábor, který je určen pro děti od 6 do 16 let. V jeho průběhu se zhostíte rolí členů integrovaných záchranných složek našeho kempu. Jako zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté nebo vojáci si budete, při dobrodružné táborové hře osvojovat nové znalosti a procvičovat své dovednosti v oblasti první pomoci, anatomie, záchranářství, požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Každý den budete zachraňovat svět a jeho obyvatele před mimořádnými událostmi, živelnými pohromami, povodněmi, tornády, zemětřeseními, sesuvy, suchem, požáry, výbuchy, chemickými a jadernými haváriemi, válkami, útoky teroristů, dopravními neštěstími, kalamitami, epidemiemi, hladomorem a jinými katastrofami.

Krom běžných aktivit jako je táborák, diskotéka, večerní týmová mise odvahy, koupání, talentová soutěž a dalších sportovních a vědomostních soutěží a her si vyzkoušíte přežití, orientaci a pohyb v přírodě, sebeobranu, střelbu z luku i pušek, vázání uzlů a jiné zálesácké činnosti.


Tábor je pořádán s podporou Českého červeného kříže a členů složek IZS, kdy profesionálové zpestří svými zajímavými ukázkami táborový program.

Online přihláška

Hlavní vedoucí - Karel

Garancí kvality a bezpečí je hlavní vedoucí Ing. Karel Dvořák.

Je to dlouholetý volnočasový zážitkový pedagog. Vede zájmové dětské kroužky se zaměřením na zdravotníky, záchranáře, zálesáky, branné a sportovní střelce.

Je trenér mládeže sportovně střeleckého klubu a vede skupinu mládeže Českého červeného kříže, kde působí i jako zdravotník a instruktor pro dospělé. Je lektorem Jihočeské univerzity pro vedoucí zotavovacích akcí. Vystudoval několik oborů na středních i vysokých školách včetně pedagogiky, ekonomiky, managementu, psychologie a veřejného práva.

S dětmi tráví většinu svého volného času. Je otec dvou nezletilců. Je zodpovědný. Mezi ním a dětmi vzniká vztah plný respektu, důvěry, zábavy a přátelství. 

Za léta činnosti s mládeží a pořádání dětských akcí získal mnoho zkušeností a ví si rady za každé situace.

 

Kontakt na hlavního vedoucího: 608 113 007

Parta vedoucích

Hlavní zdravotník Bc. Blanka Tesařová s několikaletou zkušeností, pracuje i jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení nemocnice.

Oddíloví vedoucí Josef, Eliška, Adam, ale i instruktoři jsou také proškolení zdravotníci a mají v rámci kroužků, táborů a soustředění zkušenosti s akcemi pro mládež.

Důležité informace

CENA: 4 390 Kč

Zahrnuje: stravu 5x denně, celodenní pitný režim, pedagogický dozor, zdravotnický dohled, odměny, doprovodný program, vybavení a pomůcky.
 

MÍSTO ODJEZDU NA TÁBOR: Mírového hnutí 3, Praha 4, Sraz pro hromadnou dopravu je u sportovní haly Jedenáctka, pod modrým nápisem "Dětské plavání"

Nejbližší spoj MHD: autobusová zastávka Brodského - bus č. 154,170
 

ODJEZD NA MONÍNEC: 4. 7. 2020 (sobota), sraz v 15.00, odjezd v 16.00. Příjezd BUS a příchod do tábořiště Kroužky nad Monincem 18:00 hod.

S sebou k autobusu, prosíme, přineste:

- prohlášení rodičů včetně bezinfekčnosti (ke stažení ZDE),

- potvrzení zdravotní způsobilosti (ke stažení ZDE),

- identifikační zdravotní údaje (ke stažení ZDE),

- kopii kartičky pojištěnce,

- léky, které Vaše dítě bere pravidelně - včetně příbalového letáku!,

- kapesné (doporučujeme 600 Kč),

- jednu roušku pro přepravu, (další dvě podepsané látkové čisté roušky s sebou)

PŘÍJEZD Z MONÍNCE: 11. 7. 2020 (sobota), předpokládaný návrat do Prahy 11.30 - 12.00. Ukončení pobytu na tábořišti a odjezd autobusu do Prahy 10.00.


INDIVIDUÁLNÍ PŘÍJEZD NA MONÍNEC: 4. 7. 2020 (sobota)

V případě, že dítě vezete na tábor sami: prosíme, uveďte to v přihlášce v poznámce. Individuální příjezd do Kroužků nad Moníncem, prosíme, naplánujte mezi 16:00 a 17:00.
 

INDIVIDUÁLNÍ ODJEZD Z MONÍNCE: 11. 7. 2020 (sobota)

Pokud si pro dítě přijedete dříve nebo si budete dítě odvážet sami, prosíme, uveďte to v přihlášce v poznámce. Individuální vyzvednutí dětí v tábořišti, prosíme, naplánujte v čase 10.30 - 12.00.

 

TELEFONICKÝ KONTAKT - HLAVNÍ VEDOUCÍ -  Ing. Karel Dvořák - 608 113 007
 

ADRESA TÁBORA: Kroužky nad Moníncem, Ounuz 12, 391 33 Jistebnice
 

V případě dotazů nás kdykoli neváhejte kontaktovat:

 

Hledáte odpověď na tyto otázky?